Nadstavbové semináre:
Šamanský návrat časti stratenej duše

18. -  19.03.2023

Šamanská divinácia - veštenie a predpovedanie
16. -  18.06.2023
Základný seminár:

Cesta šamana

23. - 24.09.2023

Cesta šamana