Základný seminár:

Cesta šamana

18. - 19.02.2023

 

Nadstavbové semináre:
Šamanský návrat časti stratenej duše

18. -  19.03.2023

Cesta šamana