Základný seminár:

Cesta šamana

24. - 25.09.2022

 

Nadstavbové semináre:
Šamanská extrakčná liečba

22. -  23.10. 2022


Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu

26. -  27.11. 2022

 
Cesta šamana