Nadácia pre štúdium šamanizmu

(Foundation for Shamanic Studies - FSS)
sa venuje zachovaniu, štúdiu a výučbe poznatkov o šamanizme pre blaho planéty a jej obyvateľov.

   FSS je nezisková organizácia s celosvetovou pôsobnosťou. Začala svoju činnosť v roku 1979 ako centrum pre Šamanské štúdie, dnes poskytuje po celom svete popredné vzdelávacie programy týkajúce sa šamanizmu a šamanského liečenia. Systém vzdelávania FSS vychádza z priekopníckej práce antropológa Michaela Harnera, ktorý priniesol šamanizmus medzi súčasných ľudí Západu po rozsiahlom medzikultúrálnom výskume,
bádateľskej práci v teréne a osobných skúseností. Výsledky jeho výskumu viedli k vytvoreniu konceptu core šamanizmu, systému určeného k úspešnej integrácii šamanizmu a šamanského liečenia do každodenného života ľudí západu. Tento systém je založený skôr na základných, takmer univerzálnych a spoločných postupoch v šamanizme a neopiera sa až tak o rôzne a rozdielne postupy špecifické pre jednotlivé kultúry. 

  Náboženský útlak v minulých storočiach mal na západe za následok stratu poznatkov o šamanizme. Práve preto sú programy nadácie opierajúce sa o core šamanizmus osobitne určené pre ľudí západu, aby prostredníctvom kvalitných seminárov a školení poskytovali svojim študentom možnosť získať prístup k svojmu právoplatnému duchovnému dedičstvu. Školenia v core šamanizme zahŕňajú prácu so zmeneným stavom vedomia bez použitia halucinogénnych látok, prostredníctvom klasickej šamanskej techniky – monotónneho zvuku bubna. Takto môžu študenti objaviť svoje doteraz skryté duchovné zdroje, zmeniť si tak svoj život a naučiť sa pomáhať druhým. Core šamanizmus sa nezameriava na obrady ako také, ako to je zvykom u domorodých Američanoch, kde sú tieto obrady súčasťou spôsobu práce konkrétneho medicinmana alebo medicinmanky.    

    Na pozvanie domorodých národov, ktoré do značnej miery stratili svoju pôvodnú šamanskú tradíciu, posiela nadácia tím, aby im pomohla pri obnovení kontaktu s ich vlastnými duchmi, od ktorých sa budú učiť. Akonáhle je táto práca hotová, tím odchádza späť. Nadácia sa tejto úlohy zhostila už v mnohých kútoch sveta, vrátane arktických častí Euroázie a Kanady, a v strednej Ázii.

    V častiach sveta, kde je ohrozené prežitie tradičného domorodého šamanizmu v dôsledku vonkajších vplyvov, akými sú náboženské či politické prenasledovanie, môže nadácia starých šamanov z týchto kultúr označiť za Žijúce poklady šamanizmu a poskytovať im doživotnú finančnú podporu, aby im tak pomohla pri odovzdávaní ich cenných vedomostí nasledovníkom z ich ľudu.

    Nadácia tiež udržuje rozsiahly archív Skladisko šamanských vedomostí, ktorý obsahuje nenahraditeľné dokumenty, knihy, audio-vizuálne médiá a artefakty, na zachovanie ohrozených šamanských vedomostí pre budúce generácie.

    Príjmy z darov, seminárov a iných aktivít nadácie slúžia na podporu ďalších projektov nadácie, ktorá je nezisková, verejná, charitatívna a vzdelávacia organizácia.

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013