Vizionársky tanec - Sila predkov

Zažiť silu našich predkov a prijímať vízie prostredníctvom tanca a spevu

Vízie sú silné, radostné, zdravie podporujúce reality, ktoré môžu dodať inšpiráciu a smer do individuálneho alebo kolektívneho života. Odhaľujú poznatky o súhre síl a našom mieste v rámci tejto dynamiky a poskytujú nám vodítka, ako uviesť osobné a kolektívne procesy do rovnováhy. Hlavnými témami workshopu sú mier, zmierenie a harmónia.

Prostredníctvom rôznych druhov šamanských piesní, formácií a tancov získavame prístup k dávnym rituálom našich predkov a otvárame sa individuálnym a kolektívnym víziám. Hľadáme námety na konkrétnu realizáciu týchto vízií a ich prejavenie sa v bežnej realite. V tomto smere majú mimoriadny význam naši predkovia, ich moc a vedomosti.

Workshop „Visiondance“ sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Spoznávanie šamanských piesní, tancov a formácií
  • Hľadanie prístupu k sile a vedomostiam našich predkov
  • Vytváranie harmónie vo vzťahu k vlastnej rodine (história)
  • Otvorenie sa individuálnym a komunitným víziám a ich realizácii v každodennom živote
  • Prehĺbenie nášho chápania rovnováhy, pokoja, zmierenia a harmónie
                  

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA