Vizionársky tanec

 

Vízie sú darom z Univerza. Prinášajú silu, radosť a zdravie, inšpirujú nás a napomáhajú smerovaniu nášmu životu.

Na tomto zážitkovom seminári využijeme rôzne techniky šamanských tancov , ktoré nám umožnia zažiť skúsenosti s víziami a pracovať s nimi.

Budeme mať príležitosť znovuobjaviť stratené liečivé rituály a pochopiť ich skutočný význam.

Stavať budeme predovšetkým na sile predkov, čo môže obohatiť nielen náš vlastný život, ale aj prehĺbiť našu šamanskú prácu.

 

Vizionársky tanec je jednou z klasických metód získavania informácie z inej paralelnej reality. Ďalšími témami semináru budú silové tance a piesne.

 

Okrem skupinovej práce, ktorá poskytuje jedinečnú skúsenosť, bude priestor aj na individuálnu prácu s víziami.

                      

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

 

Termíny seminárov