Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.

Účastníci budú oboznámení s fenoménom smrti a umierania z pohľadu šamanizmu. Seminár je smerovaný k požiadavke tých účastníkov, ktorí by chceli porozumieť okolnostiam súvisiacim so smrťou, pričom nie je podstatné, či je ich záujem čisto osobný alebo profesionálny. Ako všetky semináre Nadácie, aj tento stavia na vlastnej skúsenosti. Účastníci sa dozvedia, ako sa človek môže pripraviť na smrť alebo ako je možné pomôcť zomierajúcim pri prechádzaní na druhú stranu. Okrem toho bude prebádaná kozmológia onej krajiny bez návratu a bude ukázaná klasická pomoc (tzv. psychopumpa) pri sprevádzaní duší zomretých, ktorí potrebujú byť prenesení na lepšie miesto.

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

 

Termíny seminárov

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013