Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.

 

Pomocou šamanských techník lepšie porozumieť smrti, umieraniu a čo bude potom

     Zo šamanského hľadiska fyzická smrť nepredstavuje koniec života, ale je veľkým prechodom, premenou v tom najlepšom zmysle slova. Vyrovnanie sa s vlastným umieraním a smrťou umožňuje šamanom podporovať iných ľudí pri zvládaní týchto základných skúseností. 

Šamani sprostredkúvajú medzi žijúcimi v bežnej realite a dušami zosnulých v neobyčajnej realite. Okrem toho, ak zosnulý nevie nájsť cestu ďalej sám a potrebuje pomoc (psychopomps), potom šamani vedú tieto duše na dobré miesto.

Workshop „Shamanism, Dying and Beyond“ sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Prieskum šamanskej kozmológie
  • Teoretické a praktické skúsenosti s procesom umierania, pred a po smrti, zo šamanského pohľadu
  • Konfrontácia s vlastnou smrťou a umieraním
  • Šamanská práca so smútkom a smrťou
  • Pomoc zosnulým dušiam, ktoré si nevedia nájsť cestu ďalej (klasická psychopompárska práca).
Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA
 
Absolvovanie nadstavbových seminárov Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie s pohľadu šamanizmu je podmienkou účasti seminára Core - Návrat časti stratenej duše.

 

 

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2022