Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.

Účastníci budú oboznámení s fenoménom smrti a umierania z pohľadu šamanizmu. Seminár je smerovaný k požiadavke tých účastníkov, ktorí by chceli porozumieť okolnostiam súvisiacim so smrťou, pričom nie je podstatné, či je ich záujem čisto osobný alebo profesionálny. Ako všetky semináre Nadácie, aj tento stavia na vlastnej skúsenosti. 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013