Šamanská snová práca

Tento zážitkový seminár dáva preskúmať podstatu, význam a použitie snov u rôznych šamanských národov. Program seminára vybudoval Michael Harner a zodpovedá princípom core-šamanizmu. Témami seminára sú: šamanská teória o snoch, veľké sny a duša, sny a duchovia, sny a šamanské cesty, snový čas a hľadanie vízie (Vision Quest).
Každý účastník dostane príležitosť k vlastnému využitiu nadobudnutých vedomostí, ako aj k ich uplatneniu pri šamanskej divinačnej (predpovednej, vešteckej) a liečiteľskej práci pre iných.

 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013