Šamanská snová práca™

 

Sny sa nevyskytujú len počas spánku, ale aj v rôznych zmenených stavoch vedomia. Sú pozoruhodným fenoménom, ktorý má veľký význam aj pre náš každodenný život. Šamani už od staroveku vedeli, že sny sú základným spôsobom komunikácie s duchmi. Preto sú v niektorých kultúrach sny chápané ako kľúč k prístupu k neobyčajnej realite.

Účastníci tohto workshopu získajú poznatky o podstate, význame a šamanskom využití snov. Učia sa príklady z rôznych šamanských kultúr a pracujú s vlastnými snami a snami iných. Súčasťou workshopu je aj šamanská teória snov, koncept „veľkých snov“, denné sny, spojenie snov a duše. Na základe skúseností z prvej ruky budú všetky tieto aspekty preskúmané a použité na veštenie a liečenie.

Workshop „Shamanic Dreamwork™“ sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Povaha snov a šamanská teória snov
  • Praktické metódy, ako sa dozvedieť viac o svojich snoch a využiť ich silu
  • Využitie snov ako prostriedku na komunikáciu s duchmi
  • Využitie snov na šamanské veštenie a liečenie
  • Prehĺbené pochopenie denného snenia, vízií a iných zmenených stavov vedomia

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2022