Šamanská extrakčná liečba

Použitie starých liečebných techník na identifikáciu a bezpečné odstránenie duchovných intrúzií

Extrakcia je jednou zo základných liečebných metód v šamanizme. Mnohé šamanské kultúry považujú choroby za spôsobené duchovnými zásahmi. Spirituálne entity môžu narušiť postihnutý organizmus, poškodiť zdravie alebo nepriaznivo ovplyvniť život človeka. Klasickou úlohou šamanov je vycítiť, lokalizovať a odstrániť (tj extrahovať) tieto intrúzie.

Extrakcia spirituálnych entít je možná len prostredníctvom dobreho kontaktu a v úzkej spolupráci so svojimi spirituálnymi spojencami z neobyčajnej reality, ktorí poskytujú svoju silu a pracujú prostredníctvom šamana. Tento workshop predstavuje účastníkom šamanský pohľad na liečenie a zdravie. Účastníci sa učia, ako sa pripraviť, vykonávať a sledovať šamanskú extrakciu praktickým, bezpečným a efektívnym spôsobom.

Workshop „Shamanic Extraction Healing Training“ sa praktickým spôsobom

zaoberá nasledujôcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Teoretický a praktický úvod do šamanského chápania zdravia,

               liečenia a duchovných intrúzií - votrelcov

  • Spoznávanie osobných spojencov pre extrakčnú prácu
  • Praktická práca na témy sila a ochrana
  • Osvedčené a bezpečné metódy šamanskej extrakcie
  • Aplikácia starých a transkultúrne známych liečebných metód

 

 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

poznámka:

Absolvovanie nadstavbových seminárov Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie s pohľadu šamanizmu je podmienkou účasti seminára Core - Návrat časti stratenej duše.

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2022