Šamanská divinácia - veštenie a predpovedanie

 

Otázky, ako prežiť, nájsť potravu a byť zdravý patrili v natívnych kultúrach k tým najzákladnejším. Získavať odpovede na ne, patrilo k hlavným úlohám šamana, ktorý tak robil na základe šamanského cestovania do niekaždodennej reality. Pokúsime sa priblížiť k prameňom prastarého poznania a múdrosti tak, ako šamani všetkých čias, ktorí sa učili od okolitej prírody, kameňov, rastlín a zvierat.

Účastníci semináru sa zoznámia so starými šamanskými divinačnými technikami, ktoré si budú môcť vyskúšať a naučiť sa ich používať v bežnom živote. Seminár ponúka veľa možností na precvičenie rôznych druhov techník šamanského cestovania.

 

          

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

Termíny seminárov