Šamanská divinácia - veštenie a predpovedanie

 

Účastníci semináru sa zoznámia so starými šamanskými divinačnými technikami, ktoré si budú môcť vyskúšať a naučiť sa ich používať v bežnom živote. Seminár ponúka veľa možností na precvičenie rôznych druhov techník šamanského cestovania.

 

          

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

Termíny seminárov