Šamanizmus a kreativita

 

Účastníci nadobudnú nové skúsenosti, poznatky a informácie z oblasti kreativity, ktorú si sami vybrali a majú o ňu záujem. S pomocou známych duchovných spojencov (učiteľa a silového zvieraťa) a novo nájdeného spojenca - špecialistu na kreativitu, získajú prístup k tvorivým riešeniam vlastných alebo globálnych tém. Súčasťou metodiky a cvičení je vyjadrenie zážitkov prostredníctvom kreslenia, spevu, pohybu, poézie, rečového prejavu a pod. Účasť na tomto seminári má pomôcť posilniť osobnú kreativitu, a podľa priania účastníkov, aj jej ľahké prenesenie a radostné zapojenie do každodenného života. 

 

 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA