Šamanizmus a kreativita

 

Kreativita je prapôvodnou, základnou silou, ktorá skrz - naskrz prestupuje a usmerňuje naše životy. Šamanizmus prináša ľuďom zo Západu svieži vietor do tejto témy, zvlášť v otázke kultivácie ich osobného a kreatívneho potenciálu.
Program zostavila Dr. Sandra Harner. Pri jeho tvorbe sa opierala o mnohoročný výskum a vlastné šamanské, umelecké a liečiteľské (aj psychologické) skúsenosti. 

Súčasťou programu je teoretická a praktická časť. Niektoré vybrané historické a antropologické ukážky ilustrujú spojenie šamanizmu a kreativity a poukazujú na to, že kreativita je prirodzenou danosťou ľudských bytostí, podstatne zasahujúcou do života jednotlivcov a spoločenstiev. V praktickej časti program ponúka viacero špeciálnych šamanských cvičení - za použitia známych postupov a metód core šamanizmu - prostredníctvom ktorých sú účastníci vedení k hlbšiemu kontaktu s vlastnou kreativitou. Účastníci nadobudnú nové skúsenosti, poznatky a informácie z oblasti kreativity, ktorú si sami vybrali a majú o ňu záujem. S pomocou známych duchovných spojencov (učiteľa a silového zvieraťa) a novo nájdeného spojenca - špecialistu na kreativitu, získajú prístup k tvorivým riešeniam vlastných alebo globálnych tém. Súčasťou metodiky a cvičení je vyjadrenie zážitkov prostredníctvom kreslenia, spevu, pohybu, poézie, rečového prejavu a pod. Účasť na tomto seminári má pomôcť posilniť osobnú kreativitu, a podľa priania účastníkov, aj jej ľahké prenesenie a radostné zapojenie do každodenného života. 

 

 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

 

 

 

Termíny seminárov