Šamanizmus a duchovia prírody

 

Už od dávnych čias využívali šamani silu duchov prírody na liečenie, prežitie, ale aj ako zdroj múdrosti a poznania. Tým, že sa šamani učili od rastlín a živočíchov, skál a hôr, od vetra a vody, slnka, mesiaca a hviezd, pomáhali členom komunity žiť v harmónii s vesmírom. V dnešnom svete, ktorý je v nerovnováhe, nás práve cesta šamanov s jej hlbokým spirituálnym rozmerom, učí rešpektu k prírode, k našej planéte a jej obyvateľom. Aj naši predkovia všade na svete vedeli, že ľudské prežitie závisí od prežitia iných druhov.

Na seminári budeme intenzívne spoločne pracovať pomocou šamanských ciest a iných spirituálnych skúseností v niekaždodennej  i každodennej realite. Našu spoločnú prácu zasvätíme obnove a udržaniu života na našej planéte.

        


Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANATermíny seminárov