CORE SOUL RETRIEVAL TRAINING™ - core šamanský návrat duše

     Účastníci tohto seminára sa naučia hľadať v mapách územia nie všednej reality miesta, kam oddelene časti duše odchádzajú, zisťovať príčiny ich odchodu a ako ich môžu zachrániť a priviesť späť.

  

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára FSS – CESTA ŠAMANA a nadstavbových seminárov: Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu!