CORE SOUL RETRIEVAL TRAINING™ - core šamanský návrat časti stratenej duše

Používanie zavedenej metódy na vykonávanie základnej liečebnej práce prostredníctvom získania stratenej časti duše.
 

Duša je ústrednou životnou silou všetkých ľudských bytostí, ich životnou podstatou. Vážne fyzické a/alebo emocionálne udalosti môžu spôsobiť stratu častí tejto duše. Časti duše odchádzajú, aby prežili. Strata duše spôsobuje, že sa ľudia cítia chorí, bezmocní a smutní. Môže k nemu dôjsť prostredníctvom traumy, ako sú šok, nehody, vojny a prírodné katastrofy, útek, smrť, odlúčenie, zneužívanie, poníženie alebo degradácia. Šamani vedia, ako získať tieto časti duše, aby sa človek stal celistvým a tým sa vyliečil.

Michael Harner sa o získavaní duší dozvedel v roku 1961 medzi obyvateľmi Amazónie Conibo a preniesol túto techniku ​​na Západ. Power Soul Retrieval Training™, založený na prastarých princípoch a rozšírený a obohatený desaťročiami výskumu a praxe, je jednou z najdôležitejších šamanských liečebných metód. Účastníci tohto workshopu sa naučia šamanským spôsobom, ako sa vysporiadať so stratou duše a ako bezpečne a presne vykonávať získavanie duše.

Workshop „Power Soul Retrieval Training™“ sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Teoretické a praktické skúmanie podstaty duše
  • Spoznávanie a pochopenie udalostí, ktoré vedú k strate duše
  • Etické a súcitné zaobchádzanie so stratou duše v šamanizme
  • Bezpečné a presné liečebné metódy na získanie častí duše
  • Prehĺbené pochopenie šamanskej kozmológie
 
Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára Cesta šamana
a nadstavbových seminárov: 
Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.