Čo je core šamanizmus?

Core šamanizmus (core shamanism) pozostáva z  univerzálnych či neuniverzálnych zásad a postupov šamanizmu, ktoré nie sú viazané k žiadnej kultúrnej skupine či stanovisku tak, ako bolo vytvorené, skúmané a rozvíjané Michaelom Harnerom - zakladateľom Nadácie pre študium šamanizmu /FSS.

Odkedy Západ úplne stratil svoje šamanské znalosti zapričinené náboženským útlakom v minulých storočiach, programy Nadácie v rámci vzdelávacieho programu core-šamanizmu sú špeciálne určené pre ľudí zo Západu. Prostredníctvom kvalitných seminárov a školení umožňujú záujemcom znovu nadobudnúť znalosti o  ich zákonitom duchovnom dedičstve.

 

Výcvikový program core šamanizmu je zameraný na výučbu študentov v zmene svojho vedomia cez klasické šamanské techniky, bez použitia drog - ako napríklad sústavné bubnovanie - aby týmto spôsobom objavili v sebe svoje vlastné skryté duchovné zdroje, zmenili svoje životy a učili sa, ako pomôcť iným.

Core šamanizmus sa nesústreďuje na obrady, tak ako u pôvodných Američanov, kde je šamanský rituál súčasťou práce medicinmanov, ktorí vykonávajú oboje – šamanizmus aj obrady.

Pripojte sa k tisícom, ktorí sa zúčastnili prísnych tréningov core šamanizmu v Nadácii pre štúdium šamanizmu /FSS/. Tréningové programy boli starostlivo vytvorené a dôkladne testované tak, aby sprostredkovali autentickú šamanskú skúsenosť a priniesli praktické výsledky.

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013