Čo je šamanizmus?


Šaman je obvykle považovaný za liečiteľa, ako aj za sprostredkovateľa medzi normálnym svetom či obyčajnou realitou (OR), s duchovným svetom - takzvanou neobyčajnou realitou (NOR). Je expertom v komunikácii s duchmi pomocníkmi. Prostredníctvom zmien svojho vedomia „cestuje“ do neobyčajnej reality .

Tieto šamanské cesty vykonáva, aby priniesol silu, získal potrebné informácie a úlohy potrebné pre následné liečenie a  prácu s klientom.

Tradičný šamanizmus

 

Tradičný šamanizmus je komplexný súbor správania sa založený v mnohých kultúrach etnikách na rituáloch a viere zakorenených v pôvodných tradíciách. Šamani sa odlišujú od ostatných liečiteľov, médií a rôznych náboženských praktikov nasledujúcich kritériách.

  • šaman má priamy kontakt s duchovnými bytosťami.
  • šaman má spojenie s jedným či viacerými duchmi pod prísnou kontrolou. (Duchovia - pomocníci neovládajú šamana a jeho vedomie bez jeho dovolenia.)
  • kontrola a riadenie zmeneného stavu vedomia. (Šaman sám rozhoduje, kedy vstúpi a kedy vystúpi zo zmeneného stavu vedomia).
  • šaman bežne nehľadá osobné osvietenie, svoju pozornosť zameriava na svet každodennej skutočnosti.
  • šaman na svojej ceste využíva schopnosť „magického letu duše“, t.j. šamanské cestovanie.

Porovnanie údajov z mnohých kmeňových kultúr ukazuje kozmologický model rozdelenia sveta šamana, všeobecne rozdelený na tri svety . Horný, dolný a stredný svet. Horný a dolný svet  sú sférami/ kráľovstvom / súcitných a nápomocných duchov šamana.

 

Core šamanizmus


Core šamanizmus (core shamanism) pozostáva z  univerzálnych či neuniverzálnych zásad a postupov šamanizmu, ktoré nie sú viazané k žiadnej kultúrnej skupine či stanovisku tak, ako bolo vytvorené, skúmané a rozvíjané Michaelom Harnerom - zakladateľom Nadacie pre študium šamanizmu /FSS. viac

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013