Paul Uccusic (1937 – 2013)

05.08.2013 12:30

Paul Uccusic sa narodil v roku 1937 vo Viedni. Po absolvovaní vysokoškolského študia chémie, fyziky a matematiky na univerzite vo Viedni pôsobil dlhé roky ako redaktor vo vedúcich funkciách v rozličných denníkoch. Od roku 1971 sa začal zaoberať parapsychológiou a spirituálnym liečiteľstvom, zároveň je aj autorom niekoľkých kníh s touto tématikou.

V roku 1981 sa Paul stretol s Michaelom Harnerom, zakladateľom Nadácie pre štúdium šamanizmu. Core ( jadrový ) šamanizmus, ktorý Harner sformuloval, sa stal centrom Paulovho záujmu. Podnikal študijné cesty do Spojených štátov, Latinskej Ameriky a na Sibír. Od roku 1985 začal pôsobiť ako lektor FSS pre nemecky hovoriace krajiny. V roku 1991 publikoval knihu Der Schamane in uns / Šaman v nás.

Paul Uccusic až do svojej smrti pôsobil ako riaditeľ Nadácie pre študium šamanizmu v Európe, ktorú vybudoval. Šíreniu myšlienok Core ( jadrového ) šamanizmu v Európe venoval všetky svoje sily, vnímal to ako svoje životné poslanie.