In Memoriam Michael J. Harner (1929 - 2018)

04.02.2018 17:34

 

Drahí šamanskí priatelia, 

s ľútosťou oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 nás navždy opustil Michael J. Harner. Odišiel pokojne na druhú stranu do šamanského neba v kruhu svojej milujúcej rodiny. Michael je teraz s duchmi, jeho sláva zostava žiť v jeho práci, ktorú sme robili spolu s ním a budeme v tom pokračovať v našich ďalších aktivitách v rámci Nadácie pre štúdium šamanizmu -  The Foundation for Shamanic Studies. 

 

Michael J. Harner (1929 - 2018)  - americký antropológ, priekopník vo výskume šamanizmu, zakladateľ a prezident The Foundation for Shamanic Studies (Nadácie pre štúdium šamanizmu) so sídlom v Kalifornii viac