Články

In Memoriam Michael J. Harner (1929 - 2018)

04.02.2018 17:34

 

Drahí šamanskí priatelia, 

s ľútosťou oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 nás navždy opustil Michael J. Harner. Odišiel pokojne na druhú stranu do šamanského neba v kruhu svojej milujúcej rodiny. Michael je teraz s duchmi, jeho sláva zostava žiť v jeho práci, ktorú sme robili spolu s ním a budeme v tom pokračovať v našich ďalších aktivitách v rámci Nadácie pre štúdium šamanizmu -  The Foundation for Shamanic Studies. 

 

Michael J. Harner (1929 - 2018)  - americký antropológ, priekopník vo výskume šamanizmu, zakladateľ a prezident The Foundation for Shamanic Studies (Nadácie pre štúdium šamanizmu) so sídlom v Kalifornii viac

Paul Uccusic (1937 – 2013)

05.08.2013 12:30

Nadácia pre štúdium šamanizmu v Európe (FSS - Europe) smúti za svojím riaditeľom Paulom Uccusicom, ktorý nás navždy opustil v piatok 2. augusta 2013 vo veku 77 rokov.

Paul Uccusic sa narodil v roku 1937 vo Viedni. Po absolvovaní vysokoškolského študia chémie, fyziky a matematiky na univerzite vo Viedni pôsobil dlhé roky ako redaktor vo vedúcich funkciách v rozličných denníkoch. Od roku 1971 sa začal zaoberať parapsychológiou a spirituálnym liečiteľstvom, zároveň je aj autorom niekoľkých kníh s touto tématikou.

V roku 1981 sa Paul stretol s Michaelom Harnerom, zakladateľom Nadácie pre štúdium šamanizmu. Core ( jadrový ) šamanizmus, ktorý Harner sformuloval, sa stal centrom Paulovho záujmu. Podnikal študijné cesty do Spojených štátov, Latinskej Ameriky a na Sibír. Od roku 1985 začal pôsobiť ako lektor FSS pre nemecky hovoriace krajiny. V roku 1991 publikoval knihu Der Schamane in uns / Šaman v nás.

Paul Uccusic až do svojej smrti pôsobil ako riaditeľ Nadácie pre študium šamanizmu v Európe, ktorú vybudoval. Šíreniu myšlienok Core ( jadrového ) šamanizmu v Európe venoval všetky svoje sily, vnímal to ako svoje životné poslanie.

 

Drahý Paul, bol si vzácnym človekom. Nech tvoja duša v inej realite nájde pokoj a mier. Nech odtial nad nami bdie a drží ochrannú ruku. Navždy ostaneš v našich srdciach a s láskou budeme pokračovať v ceste, ktorú si nám ukázal.