Základný seminár:

Cesta šamana

24. - 25.09.2022

 

 

Nadstavbové semináre:
Šamanská extrakčná liečba

22. -  23.10. 2022


 
Cesta šamana