Návrat stratenej časti duše

Tento seminár umožňuje hlbšie pochopenie prastarej šamanskej liečebnej metódy. Zo šamanského pohľadu je traumatická udalosť častou príčinou straty častí duše. V dôsledku traumy sa časť duše odpája, aby bolo zabezpečené prežitie a prekonanie šoku. Táto časť si berie so sebou spomienku na to, čo sa stalo. Niekedy sa odídená časť, alebo časti navrátia spontánne, sami od seba, ale niekedy nie. Bez nich sa človek cíti ako neúplný, odtrhnutý od svojho života a tela, od najbližšieho okolia, od Zeme, Kozmu a jeho harmónie.

Účastníci sa naučia šamansky zaobchádzať s problémom straty časti duše. Dozvedia sa o príčinách jej oddelenia a prostredníctvom vlastnej skúsenosti sa ju naučia hľadať a prinavracať jej vlastníkovi.

Veľký priestor bude venovaný praktickému uplatneniu v každodennom živote. Bude ukázané, ako sa dá pomôcť tým, ktorí prežili katastrofy, nehody, boli obeťami zločinu a násilia (aj sexuálneho zneužitia), ľuďom po ťažkých operáciách - všeobecne ľuďom s psychickými alebo fyzickými traumami.

Každý účastník bude mať príležitosť pracovať v úlohe šamana, aj v úlohe klienta. Dôraz sa kladie na život a čas po navrátení časti duše. Seminár je určený hlavne záujemcom, ktorým ide o použitie tejto metódy vo vlastnej praxi, a nie tým, ktorí sami práve potrebujú pomoc.

 

 

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA a 2 nadstavbových seminárov: Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.

 

 

 

Termíny seminárov

 

 

© The Foundation for Shamanic Studies Europe 2013